Kinderen verschillen in talent, tempo en aanleg. Dit vraagt dus om een verschillende aanpak. Remedial teaching is maatwerk. De geboden begeleiding is individueel en gericht op wat het kind nodig heeft. De opdrachten zijn uitdagend, op een passend niveau. Daarnaast worden kinderen geholpen bij hun minder sterke punten en wordt hen geleerd hoe ze hun sterke punten in kunnen zetten om hun minder sterke punten te verbeteren.

Ik behandel kinderen op de basisschool die hulp nodig hebben bij één of meer van de volgende onderwerpen;

  • Aanvankelijk lezen
  • Vlot technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Schrijven (traag of niet goed leesbaar)
  • Spelling
  • Rekenen
  • Leren leren
  • Citotrainingen

Meer weten?

Vul mijn contact formulier in op de contact pagina